LINN LERVIK & FARHAD KALANTARY                                                                                                             

PublicArtGroup.no

Foto: Arvid Sivertsen

Foto: Inger Lise Hansen

STEIN, Bentsebrua

Sagene, Oslo / 2018


STEIN, Bentsebrua er et kunstnerinitiativ med forankring i lokalsamfunnet. Det er et stedsspesifikt verk som reflekterer Bentsebruas historie og feirer broens hverdagslige funksjon som en forbinder mellom fellesskap. Lysskulpturen har doble funksjoner. Den gir et mye trengt lys på broen, samtidig gir den en kunstopplevelse og introduserer broen som en plass for refleksjon. 

STEIN er en replika av en stein i Grorud granitt funnet langs elvebredden under brua. Grorud granitt ble ofte brukt i fundamentene til de gamle fabrikkene langs Akerselva. Den er også brukt i Bentsebruas fundament, bygd i perioden 1898-1901. Broen og steinen deler en felles historie, akkurat som Torshov og Sagene, og nabolaget innbyggere. 

I dag står STEIN som en enkel lysskulptur på en av broens sokler. Skulpturen er oppskalert ti ganger den originale steinen, og består av hundre lag klart plexiglass. På innsiden av skulpturen er det et lyskammer med kjegleform. På dagtid fungerer de hundre lagene med plexiglass som optiske linser som reflekterer lys og og tar opp i seg omgivelsenes farger og bevegelser. Etter mørkets fremtreden blir STEIN en lyskilde. Det er en transparent stein som favner tidens gang, årstidene, såvel som trafikken og menneskene som passerer. STEIN er en skulptur i stadig endring.

Ved å benytte naturlige former i prosjektet distanserer vi oss fra kjønnsperspektiv og fra religiøse og politiske synspunkter. Vi ønsker å forholde oss til broens ånd som et sted for forbindelser, og fremheve områdets natur og lokalhistorie.


Tekster

Gro Røde

Arvid Sivertsen

Theodor Barth

Per Hess

Vi åpnet lyskulpturen onsdag 12.12.2018, kl. 15:15 da solen var i ferd med å gå ned over Oslo. Seremonien ble åpnet av musiker og komponist Marte Wulff med en vokal sang. Anja Borges, initiativtaker og konsulent i BRIDGES prosjektet introduserte prosjektet, kunstnerne og bidragsyterne. Gro Røde og Arvid Sivertsen fortalte om Bentsebruas historie og delte historier fra nærmiljøet før Wulff avsluttet åpningen med A Light.

Marte Wulff - https://martewulff.com

Gro Røde (Oslo Museum) er historiker med dyptgående kunnskap om bydel Sagenes lokalhistorie. Hun er spesielt interessert i livet langs Akerselva.

Arvid Sivertsen er et aktivt medlem av Sagene Torshov historielag og en samler av nabolagets visuelle historie. 

Elever fra Lilleborg skole deltok på åpningen og avduket lysskulpturen. Vi involverte også lokale bakerier. Takket være generøse bidrag fra Nord bakeri, W.B. Samson, Backstube og Oslo Lunsj fikk vi mulighet til å servere varm drikke, kanelboller og rundstykker på åpningen.Sponsored by:

© 2020 · Linn Lervik & Farhad Kalantary