LINN LERVIK & FARHAD KALANTARY                                                                                                             

PublicArtGroup.no

Stein


Et verk i offentlig rom av

Linn Lervik og Farhad Kalantary


Bentsebrua er en av de mange bruer som krysser Akerselva på dens vei gjennom byen. Flere av bruene er gitt en utforming eller innslag av skulpturer som gir bruene individuell identitet og virker stedsspesifikke som deler av bybildet. Denne type opplevelser er unike og annerledes enn opplevelsen av gateløp og bygninger, av asfalt og brostein. Akerselva er i seg selv en kilde til mange inntrykk. Elva er natur, bruene er kultur.


Det siste året har jeg passert Bentsebrua mange ganger, Kjørende med bil eller buss, eller gående over brua. Brua har fire bruender som hver er utformet som sokkel i rød granitt. Kanskje var det påtenkt skulpturer her da den sto ferdig i 1901, men de uteble.


I 2018 dukket det opp et glassaktig transparent organisk utformet objekt på den ene sokkelen. Jeg så det med en gang. Objektet var overraskende, interessant, annerledes og vakkert. Det fanget blikket og holdt det fast. Og det ga et etterbilde som varte lenge etter at objektet var passert.


Stein er et verk utført og plassert på Bentsebrua av Linn Lervik og Farhad Kalantary.

Verkets konsept tar utgangspunkt i en stein hentet opp fra elveleiet under brua. Steinens størrelse og form er transformert fra et tungt og tett materiale, granitt, til et transparent, lysgjennomtrengende og reflekterende materiale, akryl. Steinens form er scannet og bygget opp igjen av 10 mm akryl plater som er skåret ut som koter i et kart og lagt opp på hverandre i hele steinens høyde. Objektet er hult og har en lyskilde som tenner ved mørkets frembrudd.


Objektet er teknisk perfekt utført, akryl platene er støpt sammen til en hel form uten skjøter, og polert til 100% transparens. Overflaten er klar og blank uten spor av noe slag, selv etter mer enn et års bruk. Dette tyder på lang holdbarhet uten nedmatting. Det er lett å se at det er lagt ned et stort arbeid og en kostbar prosess for å lage et så perfekt objekt.


Som kunstverk fremhever Stein noe stedsspesifikt fordi steinen er hentet opp fra elva rett ved. Det peker også på det elementet den kommer fra, vannet selv og om vinteren, en krystallklar isklump. Men den sier noe mer. Steinen har steget opp, den har levitert, og som krystall har den transformert fra granitt til det glassaktige. Fra et jordbundet materiale til et lysfangende og lysende. Noe magisk har skjedd.


Kanskje er det nettopp dette, verkets magi, som gjør at så mange stopper og betrakter verket, ser lenge, beundrer, nikker og smiler. Dette er et av de sjeldne verk i offentlig rom som snakker direkte og fanger oppmerksomhet. Som gir en opplevelse for mange. Selv gleder jeg meg alltid til å se det igjen. Og det får stå der helt i fred. Verket respekteres og røres ikke. Ingen vil ødelegge dets fortryllende og tankevekkende utstråling.


Jeg håper Stein får et langt liv og blir stående der lenge på sin granittsokkel. Bentsebrua med Stein er et sted i Oslo. Uten er det bare en bro.


Per Hess 

Oslo 2020

© 2020 · Linn Lervik & Farhad Kalantary