LINN LERVIK & FARHAD KALANTARY                                                                                                             

PublicArtGroup.no

STEIN, Øvre Slottsgate

Oslo / 2020


STEIN, Øvre Slottsgate er en replika av en granittisk gneis plukket opp fra byggeplassen da Øvre Slottsgate ble opprustet i 2019. Den kompakte steinen er oppskalert ti ganger og omformet til en transparent og reflekterende lysskulptur. Hundre lag med klart pleksiglass fungerer som optiske linser som reflekterer lys og tar opp i seg omgivelsenes farger og bevegelser. Etter mørkets fremtreden blir STEIN en lyskilde. STEIN er en transparent skulptur som favner tidens gang, årstidene så vel som trafikken og menneskene som passerer. STEIN er en skulptur i stadig endring. Skulpturen har en bevisst tilfeldig form. Snarere enn å representere menneskelige interesser er den apolitisk av natur. Kjønnsperspektiv, kulturelle og politiske synspunkter er fraværende. Lervik og Kalantary mener at en slik tilnærming er vesentlig for fremtiden til en by når befolkningen blir stadig mer mangfoldig og multikulturell.


Skulptursonen i Øvre Slottsgate er et samarbeid mellom Billedhoggerforeningen og Oslo kommune Kulturetaten. Som følge av oppgradering av Øvre Slottsgate i 2019, fikk gatepartiet mellom Prinsens gate og Tollbugata et utstillingsområde med fem spesialtilpassede soner for skulptur. 

© 2018 · Linn Lervik & Farhad Kalantary